Aktuality SCHK


Metodický list upravující použití koček a kocourů k chovu

V návaznosti na znění Vyhlášky č. 5 / 2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, vydané Ministerstvem zemědělství ČR, vydává Chovatelská komise ČSCH – SCHK následující metodický list.

  1. Horní hranice pro použití chovných kocourů v chovu není stanovena. Chovný kocour tedy může nakrývat kočky bez horního věkového omezení.
  2. Kočky lze nechat krýt do 9 let jejich věku (tedy do data jejich 9. narozenin). O krytí kočky starší devíti let je možno požádat Chovatelskou komisi, která může udělit výjimku. Žádost se vždy podává písemně a před zamýšleným krytím. Její povinnou součástí je veterinární osvědčení ne starší 1 měsíce, kde je uvedeno, zda je kočka v dobré kondici a způsobilá normálně odchovat koťata. Toto povolení platí na jeden vrh.
  3. Ve výjimečných případech může chovatel zažádat o krytí kocourem nebo o krytí kočky mladší 1 roku, a to od věku dokončeného 9. měsíce věku. Žádost musí být podána před zamýšleným krytím a musí obsahovat odůvodnění. Povinnou součástí žádosti je veterinární osvědčení dostatečné vyspělosti a dobré kondici kočky či kocoura. Výjimky povoluje Chovatelská komise, případně z důvodu operativnosti hlavní či komisí pověřený poradce chovu. Protože však zvířata mezi 9. a 10. měsícem věku nemohou mít chovnost (tj. posudek se známkou „výborná“ ze třídy otevřené), je nutné takové zvíře předvést Chovatelské komisi nebo v některých případech (z časových důvodů) hlavnímu poradci nebo komisí pověřenému poradci chovu. Jedná - li se o zvířata ve věku nad 10 měsíců, která již chovnost získala, stačí k žádosti přiložit příslušný posudek z otevřené třídy a veterinární potvrzení.
  4. Chovná kočka smí mít 3 vrhy během 24 měsíců (nikoli tedy během 2 kalendářních roků). Důvodem tohoto opatření je snaha, aby zátěž na organismus kočky byla časově rozložená. V tomto případě není možné udělovat výjimky.
  5. Minimální věk pro odběr koťat od kočky zůstává pro členy ČSCH – SCHK 91 dnů (13 týdnů).

Platnost : od 7.1.2009

MUDr. Marie Říhová,

Chovatelská komise


OD 1.1.2009 JE MÍSTO TITULU EP / EC (evropský champion / evropský premior) titul SUPREME CHAMPION / SUPREME PREMIOR (SC / SP), hodnocení CACS / CAPS


Nová pravidla pro dosažení titulu GIC & EC / GIP & EP

GIC… 6x CAGCIB ze 3 různých zemí od 3 posuzovatelů nebo 8x CAGCIB ze 2 různých zemí od 4 různých posuzovatelů

EC … 9x CACE ze 3 různých zemí od 3 posuzovatelů nebo 11x CACE ze 2 různých zemí od 6 různých posuzovatelů