Kastrovat kočku - ano či ne?

Názory veřejnosti na tuto problematiku se různí. Někdo je pro, jiný proti. Paradoxně bývají proti kastracím zejména lidé, kteří o kočkách vědí jen velice málo nebo vůbec nic. Pokusíme se zde tedy vyvrátit mýty, které jsou s kastracemi spojeny.

1. Kastrace je proti přirozenosti kočky

Není to pravda, kastrovaná kočka prožije při stejné péči mnohm kvalitnější život, než kočka, která buď neustále rodí koťata, nebo neustále hledá a nenalézá partnera pro spáření. Takové kočky nebývají v pořádku po psychické ani fyzické stránce. Kočka vyčerpaná častými porody nebo neustálými říjemi trpí zdravotními problémy, které mohou vyústit až v její smrt!!! Nekastrovaní kocouři mají sklon k toulání a rvačkám o teritorium, o takového kocoura jeho majitel často přijde. Nekastrovaní kocouři také mohou značkovat, což je v bytě znacnĕ nepříjemné. Málokdo ví, že značkují i kočky a v dobĕ říje bývají nečistotné a močí různé po bytě.

2. Každá kočka by měla mít alespoň jednou koťata

Není to pravda, kočka netouží po koťatech tak, jako žena touží po dítěti. Kočku vede k rozmnožování pouze pud, jehož cílem je zachovat rod, a to i tam, kde je kočičí populace již dostatečná. Kočka, která nikdy neměla koťata, prožije stejně kvalitní život jako kterákoliv jiná.

3. Kastrovaná kočka je slabší při hájení teritoria

Není to pravda, i kastrovaná kočka si teritorium bez problémů uhájí.

4. Kastrace je pro kočku nebezpečná

Není to pravda. To, jestli je zákrok rizikový, může posoudit jedině veterinář, který kočku prohlédne. Obecně u kocourů bývá zákrok jednodušší, protože se nemusí otevírat dutina břišní jako u kočky. Vždycky je hlavně zapotřebí vybrat si zkušeného veterináře, pak je riziko zákroku minimální.

5. Nepodporujeme množitele

Pokud se koťata prodávají "na mazla", mĕla by odcházet k novému majiteli vykastrovaná, tím se zabrání množení, viz KasPro.

Co říci závěrem? Snad jen to, že koček bez domova, zbytečně utracených nechtěných koťat a podobných jevů je v naší společnosti příliš mnoho. Kočky, které nejsou určeny k chovu, je rozhodně lepší nechat vykastrovat, jednak z výše uvedených důvodů, jednak proto, že s hledáním nových domovů pro narozená koťátka to není zas až tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Mgr. Kateřina Horáčková, Hana Podhajská