Základní organizace chovatelů koček Trutnov

ZO ČSCH Trutnov vznikla dne 18. ledna 1980, předsedkyní byla Hana Podhajská. Před tímto datem byly kočičky v Trutnově a okolí také, ale organizováni jsme byli buď v ZO Žireč - Dvůr Králové, nebo v ZO Hradec Králové.

Dne 29. a 30.3.1980 jsme již pořádali první propagační výstavu koček v Trutnově, v Domě dětí a mládeže. Další propagační výstava byla ještě téhož roku, a to 1. a 2.8.1980, na slavnosti Porcinkule v Hostinném, a další propagační výstavy 11. a 12.4.1981 v Trutnově v Národním domě a opět v Hostinném v srpnu 1981 při letní slavnosti. Dne 20. a 21.3.1982 se konala I. Krkonošská speciální výstava koček - posuzovateli byli Eva Mikulášková a Zdeněk Gorgoň. Tím jsme zahájili éru velice známých a oblíbených speciálních výstav koček, které se konaly každým rokem až do r. 1995. V roce 1996 jsme poprvé pořádali výstavu národní, a tak tomu bylo až do roku 2002. Výstavy se konaly vždy dvoudenní, v sobotu posuzování, v neděli nominace a vyhlašování výsledků. My jsme jako první v Trutnově uspořádali výstavu jednodenní, tj. všechny uvedené kroky se konaly v jednom dni.

Trutnovská organizace byla řadu let v soutěži, která probíhala mezi organizacemi v republice, na předních místech.

V minulosti probíhaly i soutěže dovednosti mladých chovatelů. Naše členky Erika Eidnerová a Hana Podhajská ml. se těchto soutěží zúčastňovaly a umisťovaly se na prvních místech.

Poradcem chovu je v naší organizaci Hana Podhajská, která působí pro skupinu I

Přehled a prezentace jednotlivých stanic najdete v sekci Chovatelské stanice.

Naši členové se zúčastňují národních a mezinárodních výstav u nás i v zahraničí a dosahují pěkných výsledků. O úspěšných kočkách našich členů si můžete přečíst v sekci Výstavní úspěchy.

Nemalé úspěchy mají i chovatelé koček domácích, kteří jsou také členy naší organizace. Pro členství není podmínkou vlastnit kočku s rodokmenem, organizace sdružuje všechny milovníky koček. Naši členové se starají i o nalezené kočičky a poskytují jim nový domov. Tyto kočičky tak žijí spokojeně buď samy, nebo ve společnosti jiných koček, ať už domácích, nebo ušlechtilých.

 

35. výročí chovatelů koček v Trutnově

Čas běží a 18. ledna 2015 měla Základní organizace ČSCH - Sdružení chovatelů koček v Trutnově, 35 výročí svého založení. Jediný, kdo celou dobu v organizaci vytrval je Hana Podhajská, zakladatelka organizace. Jedni odešli, druzí přicházejí. Někdo si to vyzkouší jen na chvíli, ale aby chovatelství bylo skutečným koníčkem, to musí být láska a obětavost na celý život. Ne každý u takového koníčka tak dlouho vydrží.

Odznakem Za zásluhy o chovatelství třetího, druhého i prvního stupně, za dlouholetou činnost v organizaci byla vyznamenána Hana Podhajská. Další ocenění Za zásluhy o chovatelství - odznak třetího stupně dostali Jaroslav Zachař, za činnost pro organizaci, Ludmila Bažantová a Hana Kundrtová - za pomoc opuštěným kočkám, Mgr. Kateřina Horáčková za přínos v chovatelství koček somálských.

Kdo nezná zákulisí tohoto náročného koníčka, řekl by si : tak odchovávají koťata - zbohatnou. Ale o tom chovatelství vůbec není. Felinologie je finačně i časově velice náročný koníček a nezačíná jen pořízením kotěte, ale i pořízením veškeré výbavy, drahého kvalitního krmení, poskytnutím veterinární péče a absolvování výstav k dosažení titulů. Jediné, čím vám to kočička může vrátit, je její oddanost a láska. Když má chovatel krásné zvíře a štěstí a uspěje na výstavě, je to jediné ocenění za veškerou náročnou péči a vydané finanční prostředky. A věřte, stojí to za to, stát na těch vítězných prknech, i když neznamenají svět.

V naší organizaci chováme řadu plemen. Nejznámější jsou kočky britské a perské. Ty máme v organizaci od začátku.Krásného bílého birtského kocoura evropského šampiona - EC. Egypta Honorable, vlastní paní Libuše Omrtová z Vrchlabí. Přibyly ovšem nové barevné variety britských koček, které jsme v naších začátcích vůbec neznali. Vzácností na celém světě jsou perské a exotické čokoládové a lilové kočky, a v naší organizaci jich máme hned několik. Krásnou evropskou šampionku - EC.Hannu Royal Flames - exotickou čokoládovou, vlastní Ludmila Bažantová. exotickou lilovou želvovinovou - grand šampionku - GIC. Unna Bell Panthera*CZ, vlastní Hana Podhajská. Ta je současně majitelkou i perské lilové a exotické čokoládové. K nim dovezla ze zahraničí kocourka s novou krevní linií - IC. Kiss Kiss Jamren*PL., který se v září na výstavě v polském Walbrzychu stal absolutním vítězem celé mezinárodní výstavy a vyhrál obrovský pohár.

Vraťme se ale k dalším plemenům. Vlastníme i kočky polodlouhosrsté, např. mainské mývalí, sibiřské, ragdol (as. hadrová panenka), kočky krátkosrsté somálské, devon rexe (s kadeřavou srstí jako perziánek), kočky sphynx - ty jsou zase úplně holé - vhodné pro alergiky. A krom těchto vzácných plemen vlastníme i řadu kočiček úplně obyčejných - domácích, které se většinou našly na ulici, ujaly se jich laskavé ruce našich členek a byl jim poskytnut nový domov. Ani tyto „obyčejné“ kočičky nejsou opomíjeny na výstavách. Mají pro sebe určenou soutěžní třídu koček domácích a vyhrávají poháry a kokardy právě tak, jako kočky s tím nejdelším rodokmenem. Takoví dva nejúspěšnější kocouři jsou kocouři Lídy Bažantové - vítězové mnoha výstav - Valentýn a Čertík (který je již v kočičím nebi).

Opuštěným a nalezeným kočičkám se věnují paní Hana Kundrtová,a Lída Bažantová, a pokud si takové nalezence nenechají doma pro sebe, snaží se jim nalézt nový domov.

Jsme malá základní organizace. V současné době čítáme 35 členů. Výstavy již v Trutnově nepořádáme, protože jsou finančně náročné a jsou náročné hlavně na organizační přípravu. Do tak náročné práce se dnes již nikomu nechce.

Ale i tak malá parta, jako jsme, spolu drží pěkně pohromadě. Na výstavy jezdíme společně, navzájem se podporujeme a pomáháme si.

Máme i své webové stránky, které založila Katka Horáčková, nyní změnily podobu a máme nového webmastera. Pokud byste chtěli nahlédnout a vidět fotografie našich šampionů, nahlédněte na naše weby a když se nemůžete pomazlit s našimi plyšáky osobně, pokochejte se aspoň pohledem.

A když budete chtít - můžete přijít mezi nás.