MVK Kladno

Sobota 27.11.2010


GIC Collin Boy Kes Velvet*CZ - BRI c 33, tř. 3 - V1, BIV total, NOM BIS - Kreibichová RadkaKočka na výstavě