MVK Praha - Kongresové centrum 3.3.2012

Výstavu pořádala I. OK Praha - a i tato výstava byla pro naše kočičky úspěšná.

Sobota 3.3.2012

Orchidea for Panthera*CZ, EXO c, tř. 9 - V1, CAC - titul CHAMPION - Podhajská Hana

Xantos Your Majesty, BRI o 03, tř. 9 - V1, CAC - titul CHAMPION - Slovíková Renata

Amarell Terezie, SPH f 21 03 - V1, CAC, NOMINACE - Godárová Jitka


Kočka na výstavě Kočka na výstavě Kočka na výstavě