MVK Ústí nad Labem

Na této výstavě nás reprezentovala Martina Kordačová.


16.1. Sobota

IC. Xenie Murray*CZ - PER a 33, V1 CAGCIB


17.1. Neděle

IC. Xenie Murray*CZ - PER a 33, V1 CAGCIBKočka na výstavě Kočka na výstavě