MVK Valtice

V sobotu dne 26. června 2010 jsme vyrazili z Kronoš na jižní Moravu - na výstavu do Valtic. Výstava se konala v nádherných prostorách valtického zámku - v zámecké jízdárně. Počasí krásné - cesta dlouhá a výsledky :


Sobota dne 26. června 2010

GIC. Kiss Kiss Jamren*PL - EXO c, tř. 3 - CACS, NOMINACE - Podhajská Hana

IC. Faraon Gallant Agillera*CZ, DRX ns 21 32, tř. 5 - CAGCIB - Podhajská Hana

IC. Bijou Bella Adore*PL, DRX f 03, tř.7 - V1, CAGCIB - Mgr. Godárová Jitka


Kočka na výstavě Kočka na výstavě Kočka na výstavě Kočka na výstavě Kočka na výstavě Kočka na výstavě